Konzultačné a poradenské služby

Mgr. Marek ŠmihulaNAŠE PROJEKTY

Šport

MODERNÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ, DETSKÉ IHRISKÁ, TELOCVIČNE, ŠPORTOVÉ HALY

Poľnohospodárstvo

TRADIČNÉ PRODUKTY, PODPORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJ VIDIEKA


Bývanie

MODERNÉ A LEPŠIE BÝVANIE, ZATEPLENIE

Technológie

VEREJNÉ OSVETLENIA, KAMEROVÉ SYSTÉMY, IT VYBAVNIE MIEST A OBCÍ, WEBOVÉ STRÁNKY

NÁŠ PRÍSTUP

Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu.

Všetko od prvého návrhu až po kompletnú realizáciu.

REŠPEKTUJEME PRIANIA KLIENTOV

PROJEKTY A DOKUMENTY

DOKONČÍME VŽDY VČAS

VYTVÁRAME HODNOTY PRE VÁS